preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

SAVJETODAVNE LINIJE

ZA DJECU
116 111

ZA ODRASLE
0800 0800

CROATIAN
MAKERS

Vrijeme
 

Natječaji

Predškola pri Osnovnoj školi Matije Gupca

          Gornja Stubica

49 245  Gornja Stubica, Matije Gupca 2

Natječaj za radno mjesto voditelja/ice predškole

KLASA: 112-03/17-01/24

URBROJ: 2113/05-380-8-01-17-5

Na temelju članka  24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica  08.11.2017. raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. Voditelj/ica predškole -  1 izvršitelj/ica  (m/ž)   na neodređeno i  puno radno vrijeme

Uvjet rada za radno mjesto : prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13)

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • položen stručni ispit,
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti  (u neovjerenom presliku):

 • zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • domovnicu,
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice  prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest mjeseci).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Izabrani kandidat dostavit će školi prije potpisivanja ugovora o radu,  sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici istih.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostavljaju se osobno ili  poštom   u roku od   8  dana od dana  objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  OŠ Matije Gupca Gornja  Stubica na adresu:  Osnovna škola Matije Gupca    Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245  Gornja Stubica s naznakom „Za natječaj voditelja/ice predškole“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati,  niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatom  prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviješteni pisano.

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica  dana  08.11.2017. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  na mrežnoj  stranici škole:  os-mgupca-gornjastubica.skole.hr   u zakonskom roku.

                                                                                     Ravnateljica:

                                                                            ______________________

                                                                                  /Sanja Knezić, prof./


 

Kalendar
« Prosinac 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Školski list

PROČITAJTE 

LIPIN PUČKOŠKOLAC

a starije brojeve potražite

OVDJE


Naš video kutak


TražilicaAnketa
Da li vam je ikad bio hakiran e-mail račun ili Facebook profil?preskoči na navigaciju