preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

SAVJETODAVNE LINIJE

ZA DJECU
116 111

ZA ODRASLE
0800 0800

CROATIAN
MAKERS

Vrijeme
 

Natječaji

Osnovna škola Matije Gupca

          Gornja Stubica

49 245  Gornja Stubica, Matije Gupca 2

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”  RH  87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12. -pročišćeni tekst,  94/13, 152/14. i 7/17.)  Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica  dana 13.10.2017. raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 1. spremač/ica -  1 izvršitelj/ica  (m/ž)   na određeno i  nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, do povratka radnice na rad
 2. učitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelj/ica  (m/ž)   na određeno i  puno radno vrijeme, do povratka radnice na rad
 3. učitelj/ica njemačkog jezika  - 1 izvršitelj/ica  (m/ž)   na određeno i  nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno, do povratka radnice na rad
 4. stručni/na suradnik/ca pedagog/ginja - 1 izvršitelj/ica  (m/ž)   na određeno i  puno radno vrijeme, do povratka radnice na rad

 

Uvjet rada za radno mjesto pod točkom 1.: NKV- završena osnovna škola

Uvjeti za radno mjesto od točke 2. do 4.: uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti  (u neovjerenom presliku) zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice  prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Izabrani kandidat dostavit će školi prije potpisivanja ugovora o radu,  sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici istih.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostavljaju se osobno ili  poštom   u roku od   8  dana od dana  objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  OŠ Matije Gupca Gornja  Stubica na adresu:  Osnovna škola Matije Gupca    Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245  Gornja Stubica s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati,  niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatom  prijavljenim na natječaj.

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica  dana  13.10.2017. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  na mrežnoj  stranici škole:  os-mgupca-gornjastubica.skole.hr   u zakonskom roku.

                                                                                     Ravnateljica:

                                                                           ______________________

                                                                                  /Sanja Knezić, prof./

   


  REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

Osnovna škola Matije Gupca

         Gornja Stubica

Matije Gupca 2, 49245 Gornja Stubica

KLASA: 112-03/17-01/23

URBROJ: 2113/05-380-8-01-17-13

Gornja Stubica,  22.09.2017.

                                                                            

                                                                                    MREŽNA STRANICA

                                                                                        Osnovne škole Matije Gupca

                                                                                                                Gornja Stubica

  PREDMET: Obavijest kandidatu/kinji  prijavljenom/oj  na natječaj za radno mjesto pomoćnika/ce u nastavi

Sukladno članku 107.  i 114. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” RH broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispravak   90/11.,   86/12.,   94/13., 152/14. i 7/17.)  i članka  58. Statuta OŠ Matije Gupca Gornja Stubica, obavještavamo  Vas  da je na radno mjesto pomoćnika/ce u nastavi, na određeno i nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno po raspisanom natječaju, koji je  dana 07.09.2017. godine bio objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica,  izabran:

 

MIHAJLO VUJNOVIĆ iz Gornje Stubice, magistar teologije.

S poštovanjem,

                                                                                                

                                                                                                                       

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                       Sanja Knezić, prof.


Osnovna škola Matije Gupca

          Gornja Stubica

49 245  Gornja Stubica, Matije Gupca 2

Natječaj za radno mjesto pomoćnika/pomoćnice u nastavi

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”  RH  87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12. -pročišćeni tekst,  94/13, 152/14. i 7/17.)  Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica  07.09.2017. raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 1. Pomoćnik/ca u nastavi-  1 izvršitelj/ica  (m/ž)   na određeno i  nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, najduže do 15.06.2018. godine

Uvjeti:

 • Razina obrazovanja: SSS, VŠS, VSS,
 • Radno iskustvo: nije važno,
 • Ostale informacije: pomoć učeniku u nastavi, u pisanu, čitanju, vježbanju, objašnjavanju i dr.

Priložiti uz pisanu prijavu  ( u preslici):

 • životopis
 • zamolba
 • dokaz o stručnoj spremi  (diploma)
 • dokaz o državljanstvu  (domovnica)
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi

kazneni    postupak (ne stariji od 6 mjeseci) - dokaz  o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”   ”  RH  87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13  -152/14 pročišćeni tekst)

 

 Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidata oba spola.

Pismene prijave  na natječaj s dokazima o ispunjavanju  uvjeta podnose se  u roku od   8  dana od dana  objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  Škole na adresu:  Osnovna škola Matije Gupca    Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245  Gornja Stubica s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatom  prijavljenim na natječaj.

Prednost će imati osobe sa iskustvom u volontiranju i iskustvom u neposrednom radu s djecom.

Natječaj vrijedi od  07.09.2017. do  15.09.2017. godine

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  na mrežnoj  stranici škole:  os-mgupca-gornjastubica.skole.hr   u zakonskom roku.

 

                                                                                     Ravnateljica:

                                                                            ______________________

                                                                                  /Sanja Knezić, prof./

Dostavlja se:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica 

2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


       REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

Osnovna škola Matije Gupca

             Gornja Stubica

Matije Gupca 2, Gornja Stubica

KLASA: 112-02/17-01/04

 URBROJ: 2113/05-380-8-01-17-9

Gornja Stubica,  28.08.2017.

 

 

 

                                                                             

 MREŽNA STRANICA

Osnovne škole Matije Gupca

Gornja Stubica

   

 

 

PREDMET: Obavijest kandidatu/kinji  prijavljenom/oj  na natječaj za radno mjesto spremačice

 

 

Sukladno članku 107.  i 114. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” RH broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispravak   90/11.,   86/12.,   94/13., 152/14. i 7/17.)  i članka  58. Statuta OŠ Matije Gupca Gornja Stubica, obavještavamo  Vas  da je na radno mjesto spremačice, na neodređeno i puno radno vrijeme, po raspisanom natječaju, koji je  dana 04.08.2017.godine bio objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica,  izabrana:

 

Sniježana Klanjčić iz Gornje Stubice, prodavač.

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                

                                                                                                                      

     Ravnateljica:

   Sanja Knezić, prof.

 

 

 

Kalendar
« Listopad 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Školski list

PROČITAJTE 

LIPIN PUČKOŠKOLAC

a starije brojeve potražite

OVDJE


Naš video kutak


TražilicaAnketa
Da li vam je ikad bio hakiran e-mail račun ili Facebook profil?preskoči na navigaciju