preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

SAVJETODAVNE LINIJE

ZA DJECU
116 111

ZA ODRASLE
0800 0800

CROATIAN
MAKERS

Vrijeme
 

Natječaji

 

Osnovna škola Matije Gupca

          Gornja Stubica

49 245  Gornja Stubica, Matije Gupca 2

 

Natječaj za radno mjesto učitelja/ce njemačkog jezika   

Natječaj za radno mjesto tajnika/ce škole

 

Na temelju članka  105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”  RH  87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12. -pročišćeni tekst,  94/13, 152/14. i 7/17.)  Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica  27.04.2017. raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

  1. Učitelj/ica  njemačkog jezika -  1 izvršitelj/ica  (m/ž)   na određeno i  nepuno radno vrijeme, 6 sati tjedno, najdulje do 14.06.2017. godine
  2. tajnika/ce  škole -  1 izvršitelj/ica  (m/ž)   na određeno i  puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka radnice na rad

Uvjet rada za radno mjesto pod točkom 1.: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”   RH 87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst , 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine”   br. 47/96 i 56/01).

 

Uvjet rada za radno mjesto pod točkom 2.: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”   RH 87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst , 94/13., 152/14. i 7/17.)

 

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti  (u neovjerenom presliku) zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma), domovnicu, elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice  prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

 

Izabrani kandidat dostavit će školi prije potpisivanja ugovora o radu,  sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici istih.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostavljaju se osobno ili  poštom   u roku od   8  dana od dana  objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  OŠ Matije Gupca Gornja  Stubica na adresu:  Osnovna škola Matije Gupca    Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245  Gornja Stubica s naznakom „Za natječaj učitelja/ce njemačkog jezika“ ili „Za natječaj tajnika/ce škole“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati,  niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatom  prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviješteni pisano.

 

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica  dana 27.04.2017. godine.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  na mrežnoj  stranici škole:  os-mgupca-gornjastubica.skole.hr   u zakonskom roku.

 

 

 

 

                                                                                     Ravnateljica:

 

                                                                            ______________________

                                                                                  /Sanja Knezić, prof./

Kalendar
« Lipanj 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Školski list

PROČITAJTE 

LIPIN PUČKOŠKOLAC

a starije brojeve potražite

OVDJE


Naš video kutak


TražilicaAnketa
Da li vam je ikad bio hakiran e-mail račun ili Facebook profil?preskoči na navigaciju