preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

 

ŠKOLSKA LIJEČNICA

TIM III: Oroslavje, Stjepana Radića 6
Gredičak Marica dr. med.,spec. školske medicine
Telefon: 049/264-047
Mobitel: 091/738 88 63
e-mail: skolskaoroslavje@zzjzkzz.hr

SAVJETODAVNE LINIJE

ZA DJECU
116 111

ZA ODRASLE
0800 0800

CROATIAN
MAKERS

Vrijeme
 

Natječaji

Osnovna škola Matije Gupca

          Gornja Stubica

49 245  Gornja Stubica, Matije Gupca 2

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”  RH  87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12. -pročišćeni tekst,  94/13, 152/14. 7/17. I 68/18)  Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica  dana 04.12.2018. raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

  1. domara-ložača na određeno i puno radno vrijeme, 1 izvršitelj, zamjena radnika na bolovanju

Uvjeti za radno mjesto

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) Pravilniku o radu OŠ Matije Gupca Gornja Stubici
 

- završena srednja škola tehničke struke - strojobravar, bravar, stolar, električar, elektrotehničar, vodoinstalater, monter centralnog grijanja
te posebni uvjetiuvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada i uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja.

 

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica.

Priložiti uz pisanu prijavu, molbu ( u preslici):

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi  (diploma)
  • dokaz o državljanstvu  (domovnica)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja
  • uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada
  • elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi

kazneni    postupak (ne stariji od 6 mjeseci) - dokaz  o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”  RH  87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12. -pročišćeni tekst,  94/13, 152/14. 7/17.i  68/18)

 

Izabrani kandidat dužan je  nakon izbora dostaviti izvornike traženih dokumenata.
 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).
Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.                                                           

poveznica  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 13/03., 148/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidata oba spola.

 

Pismene prijave  na natječaj s dokazima o ispunjavanju  uvjeta podnose se  u roku od   8  dana od dana  objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  Škole na adresu:  Osnovna škola Matije Gupca    Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245  Gornja Stubica s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatom  prijavljenim na natječaj.

 

Natječaj vrijedi od  04.12.2018. do 12.12.2018. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  na mrežnoj  stranici škole:  os-mgupca-gornjastubica.skole.hr   u zakonskom roku.

                                                                                     Ravnateljica:

                                                                            ______________________

                                                                                  /Sanja Knezić, prof./

 

Dostavlja se:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica 

2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Školski list

PROČITAJTE 

LIPIN PUČKOŠKOLAC

Stigao je novi 

Lipin pučkoškolac


 

a starije brojeve potražite

OVDJE


Naš video kutak


TražilicaAnketa
Od prošle godine koristimo novo zvono. Podijelite vaše mišljenje sa nama.


preskoči na navigaciju