preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Vrijeme
 

 

ŠKOLSKA LIJEČNICA

TIM III: Oroslavje, Stjepana Radića 6
Gredičak Marica dr. med.,spec. školske medicine
Telefon: 049/264-047
Mobitel: 091/738 88 63
e-mail: skolskaoroslavje@zzjzkzz.hr

SAVJETODAVNE LINIJE

ZA DJECU
116 111

ZA ODRASLE
0800 0800

CROATIAN
MAKERS

 

 

 

 

Vrijeme u Gornjoj Stubici

GLOBE program u našoj školi

 


IFrame

GLOBE

 

GLOBE program u našoj školi

GLOBE  je znanstveno-obrazovni program nastao 1994. godine u SAD-u. Idejni mu je  začetnik bio tadašnji potpredsjednik Al Gore. Nositelj  programa u SAD-u je Nacionalna uprava za atmosferska i oceanografska pitanja (NOAA), a u njegovo ostvarivanje uključeno je još šest vladinih agencija.

Hrvatska je bila među prvim zemljama koje su pristupile ostvarivanju tog svjetskog programa (sporazum je potpisan 13. travnja 1995.). Glavni nositelj GLOBE programa u našoj državi  je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U program je danas uključeno preko 100 zemalja, s ukupno preko 20.000 škola, a na svakom od kontinenata (pa čak i na Antarktici) postoji bar jedna GLOBE škola.

Program izražava zamisao o učenicima cijelog svijeta u mreži škola povezanih internetom, koji po točno zadanim protokolima promatraju i mjere promjene u neposrednom okolišu na istraživačkom prostoru svoje škole (15´15 km, sa školom u središtu).

Program GLOBE obuhvaća redovita i kontinuirana učenička mjerenja i opažanja. Mjerenja su prema granama podijeljena na meteorološka (atmosferska), biološka (biometrija) , fenološka, hidrološka i pedološka te na kartiranje i daljinsko opažanje. Svaka škola ovisno o sklonostima i mogućnostima, može izabrati koja će mjerenja provoditi. U našoj školi mjerenja i opažanja obavljaju se na području atmosfere, vode, tla i biljnog pokrova, a rezultati istraživanja se međusobno upotpunjuju i povezuju, čime se ostvaruje program cjelovitog praćenja stanja okoliša.  Prikupljeni se rezultati unose u zajedničku računalnu bazu podataka na GLOBE serveru, koja je otvorena i putem Interneta dostupna svim posjetiteljima na adresi : www.globe.gov.

Sudjelujući u programu  učenici uče služiti se novim izvorima znanja. Potiču se na samostalnost u radu, snalažljivost, kreativnost i samoobrazovanje. Razvijaju se sposobnosti služenja različitim mjernim instrumentima. Potiče se istraživački duh, moderno komuniciranje te razmjena iskustava među školama i učenicima diljem svijeta.

Provodi se korelacija među nastavnim predmetima putem timskog rada. Izlazi se iz stereotipne učioničke nastave u prirodu (terenska nastava), pa učenici dolaze do novih spoznaja o okolišu te razvijaju pozitivan stav prema prirodi, pri čemu i oni svojom aktivnošću mogu pridonijeti znanstvenom razumijevanju i očuvanju okoliša.

U razradi metodologije GLOBE mjerenja i pratećih edukativnih materijala sudjelovali su renomirani stručnjaci. Rezultati redovito provođene višegodišnje evaluacije i anketiranja nastavnika iz cijelog svijeta potvrđuju da ostvarivanje programa GLOBE svakako pridonosi podizanju kvalitete nastave  i osuvremenjivanju nastave, posebice u području prirodoslovlja i geografije te u nizu drugih predmeta.

Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica uključila se u program GLOBE 1996. godine. Dana 15.11.1996. bili smo prva škola u Republici Hrvatskoj koja je poslala podatke u centralno GLOBE računalo u grad Bolder, Colorado, SAD. Ponosni smo na 18 godina neprekinutog rada u programu. Danas je u našoj školi pet osposobljenih učitelja mentora koji svoja znanja i vještine prenose učenicima i zajedno s njima aktivno sudjeluju u brizi za očuvanje našega planeta.

U našoj školi mjerimo i bilježimo podatke iz područja atmosfere, vode i biljnog pokrova. Najviše podataka do sada prikupljenih odnosi se na osnovna atmosferska mjerenja (najviša, najniža i trenutačna dnevna temperatura, praćenje naoblake i vrste oblaka i mjerenje količine padalina). Osim osnovnih mjerenja tu su još i dodatna (tlak zraka i contrails – tragovi ispušnih plinova aviona). Točnost i pouzdanost  mjerenja unaprijeđena je 2013. godine u travnju kada je u rad puštena nova automatska mjerna stanica postavljena na krov naše škole.

Osim atmosferskih mjerenja učenici obavljaju i hidrološka mjerenja na potoku u blizini naše škole. Jedanput tjedno mjeri se temperatura vode, a  radi se i kemijska analiza vode (mjerenje alkaliteta, nitrita, nitrata, otopljenog kisika u vodi i Ph vode). Od 2010. godine bavimo se i fenološkim mjerenjima. U okolici škole označena su četiri stabla lipe na kojima se provode protokoli za  pupanje i listanje. Važno je naglasiti da je jedno od promatranih stabala stara Gupčeva lipa, simbol Gornje Stubice, a drugo je njezin klon posađen u školskom dvorištu.

Svake godine povodom Svjetskog meteorološkog dana (23. ožujak) škola organizira predavanja o klimi i vremenu za učenike nižih i viših razreda. Gost predavač već je dugi niz godina gospodin Kristijan Božarov iz udruge „Crometeo – motrenje i prognoziranje vremena“.

Podaci dobiveni GLOBE protokolima koriste se u nastavi. Učenici viših razreda koriste ih u nastavi kemije, fizike i geografije, a učenici nižih razreda u sklopu nastavnih jedinica Prirode i društva te grupe Mali istraživači prirode. Podatke također koristimo kod organizacije i realizacije tradicionalne terenske nastave Pozdrav proljeću i Pozdrav jeseni. U sklopu GLOBE programa provode se u našoj školi i eko akcije (akcija skupljanja starog i ambalažnog papira, skupljanje plastičnih čepova).

Tjedno i sezonski zaduženi su razredi za čišćenje i čuvanje okoliša škole, kao i njegovo uređenje. Svakog travnja, povodom Dana planeta Zemlje (22. travnja) te Dana općine i Župe Gornja Stubica (23.travnja) organiziramo akciju čišćenja mjesta Gornja Stubica , a redovito prigodnim posterima i radovima na školskim panoima obilježavamo i značajnije datume (Dan zaštite  ozonskog omotača, Dan šuma, Dan voda, Svjetski meteorološki dan, Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje...). Sve akcije i promocija GLOBE programa  popraćene su medijski preko Radio Stubice, HRT-a, Večernjeg lista, Zagorskog lista, te u lokalnoj Gornjostubičkoj luči. Isto tako sve se ove informacije mogu naći i na web stranicama škole.

 

Tijekom dugog niza godina u programu GLOBE možemo se pohvaliti brojnim nagradama i priznanjima. Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica dosad je sudjelovala na svim državnim GLOBE smotrama. Godine 2000. u Labinu osvojili smo 2. mjesto u kompjuterskoj prezentaciji, godine 2001. u Šibeniku 2. mjesto u orijentacijskom natjecanju, godine 2002. bili smo domaćin državnog natjecanja.


 Dobili smo nagradu za projekt „Kvaliteta vode Slanog potoka”, priznanje Hrvatskih voda.

Godine 2004. u Daruvaru osvojili smo 3. mjesto u orijentacijskom natjecanju, 2007. godine u Malom Lošinju dobili smo priznanje i nagradu za kontinuitet i velik broj atmosferskih mjerenja. U Tisnom 2008. godine nagrađeni smo za vrlo uspješan školski projekt „Koliko točno mjerimo temperaturu zraka?“.

 Prošle školske godine plasirali smo se na državnu GLOBE smotru i natjecanje održano u Trogiru u svibnju. Našu školu predstavljali su učenici Lucija Drempetić (bivši 8.b) , Lovro Jambrečina (7.a) i Monika Ilinić  (7.b) U natjecateljskom  dijelu  (orijentacijskom trčanju) učenici su osvojili izvrsno 8. mjesto u konkurenciji od 24 škole.

Još jednom dokazano je  da GLOBE program nije samo program već način da se povežemo s drugima, steknemo nove prijatelje i bogata iskustva koja ćemo zauvijek pamtiti i rado ih se sjećati.


Za točnost i redovitost u mjerenju dva puta smo dobili priznanje od NOAA - američke agencije za atmosferska istraživanja kao jedna od četiri hrvatske i 53 svjetske škole. Danas smo brojem podataka među vodećim školama u Republici Hrvatskoj a program GLOBE proširili smo i putem suradnje sa istoimenim školama u Hrvatskoj i Republici Srbiji. Bili smo nosioci projekta i domaćini susreta  šest  škola iz Republike Hrvatske

(Zagreb, Cernik, Jarmina, Magadenovac, Piškorevci, Gornja Stubica ) te škole iz Tavankuta, Vojvodina, Republika Srbija  koje nose ime Matije Gupca na projektu sadnje klonova Gupčeve lipe.

Naše usluge i podatke dobivene mjerenjem atmosfere GLOBE protokolima koristi udruga CROMETEO,  kao i Radio Stubica svakodnevno u dnevnoj prognozi koja se emitira na radiju.

Naša su dnevna mjerenja atmosfere dostupna svakodnevno u predvorju škole. Osim toga direktna je povezanost naše automatske mjerne stanice u CROMETEO sustav te su  dostupna trenutna mjerenja preko web stranica škole i CROMETEO-a.

Domari naše škole koriste podatke GLOBE za rad kotlovnice i postizanje bolje energetske učinkovitosti kroz zimske mjesece radi grijanja.

Iskusni GLOBE-ovci prenose znanje i entuzijazam rada u GLOBE-u mlađima i zainteresiranim učenicima.

Našoj školi program GLOBE uistinu je važan i koristan. Kroz program pokušavamo razumjeti i povezati teoretska znanja sa stanjem u prirodi, naučiti mnogo novih stvari, uključiti se u projekte i akcije za dobrobit okoliša i nas samih. Možemo reći da program GLOBE u Osnovnoj školi Matije Gupca Gornja Stubica nije samo program, već i način razmišljanja, djelovanja i življenja, i na to smo zaista ponosni.

  

 

 

 

 

 

 

Priloženi dokumenti:
P1080786.JPG
GLOBE kroz godine.ppsx


Školski list

PROČITAJTE 
LIPIN PUČKOŠKOLAC

a starije brojeve potražite

OVDJE


Naš video kutak

Naše videozapise pogledajte 
OVDJE


Tražilica


preskoči na navigaciju