2021-11-20 12:54:40

Međunarodni dan djeteta
Međunarodni dan djece obilježava se 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta.
Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je do danas potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije.
Svim učenicima želimo sretan Međunarodni dan djeteta!
 


Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica