2021-11-10 10:54:34

STEAMing tjedan u našoj školi

Bez obzira na objektivne poteškoće međunarodni Erasmus+ STEAMing projekt u koji je kao partner uključena naša škola odvija se i ove školske godine. Online STEAMing tjedan od 8. do 12. 11.2021. je aktivnost koju su partneri planirali u nekoliko pripremnih online sastanaka.  

Tijekom tjedna provode se sljedeće aktivnosti: STEAM izazovi za učenike koji uključuju različite STEAM zadatke za učenike različitih uzrasta, Teach Meet sastanak s primjerima dobre prakse iz svih pet partnerskih zemalja, razgovor s fokus grupom pod nazivom Prelazak sa STEM-a na STEAM potaknut prezentacijom profesora s Mary Immaculate College iz Limmericka u Irskoj, STEAM Students Meet - interaktivni susret s učenicima iz Portugala kao voditeljima aktivnosti, ali i s učenicima iz svih ostalih partnerskih zemalja u kojem se raspravlja o razlikama između uobičajenih i STEAM metoda u nastavi.


Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica